Eye Donors (2012-2013)

 • Late Smt Saraswati Mehrotra
 • Late Smt Archana Kumar
 • Late Shri Amit Agrawal
 • Late Shri  Amarnath Agarwal
 • Late Smt Rajrani Sethi
 • Late Smt Vidhya Devi
 • Late Smt Gyatri Devi
 • Late Shri  Omkar Prashad Gupta
 • Late Smt Shobha Rani
 • Late Shri  Krishn Murari Agrawal
 • Late Smt Javitri Arya
 • Late Mr Subash Gumber
 • Late Shri  Satya Vrat Gupta
 • Late Shri Ramkumar Rastogi
 • Late Shri Ashok kumar Mittal
 • Late Shri Mahaveer Prashad Sharma
 • Late Smt Maharaji Devi
 • Late Smt Raj Rani Khanna
 • Late Smt Maya Devi
 • Late Smt Vijay Rastogi
 • Late Smt Pushpa wait Agrawal
 • Late Smt Rani Bhatia
 • Late Smt Krishna Devi Agrawal
 • Late Shri  Surendra Kumar
 • Late Shri Dr Nand Kishore
 • Late Smt Shobha Ahuja
 • Late Shri Hari Shankar Garg
 • Late Smt Mahendra Kaur
 • Late Shri Susheel kumar Tandon
 • Late Shri Sanjeev Kumar
 • Late Smt Pramila Rastogi
 • Late Smt Hem Wati
 • Late Smt Shakuntala Rastogi
 • Late Shri Kahan Chand Madan
 • Late Smt Brindavasni Devi
 • Late Shri Braj Lal Mittal
 • Late Shri Ram Nath Singh Prajapati
 • Late Shri Chand Prakash Munjyal
 • Late Smt Shakuntla Bhatia
 • Late Smt PRabha Devi
 • Late Smt Shakuntla Jain
 • Late Shri Bhupendra Obrai
 • Late Shri Chandra Pal singh
 • Late Shri Radhey Shyam Agrawal
 • Late Smt Prem Lata Manglik
 • Late Smt Sarojni Devi
 • Late Shri Radhey Lal

  • Late Shri Kishan Lal Sikka
  • Late Smt Magno Devi
  • Late Shri  Amar Nath Gupta
  • Late Shri Om Prakash Bhatia
  • Late Smt Sheela Wati
  • Late Smt Prem Wati
  • Late Smt Kumkum
  • Late Smt Surendra Kaur
  • Late Shri Inder Singh Ahuja
  • Late Shri V S Tandon
  • Late Smt Sumitra Devi
  • Late Smt Phool Kumari
  • Late Shri Laxmi Chand
  • Late Smt Seman Sharma
  • Late Shri Kalyan Das Agrawal
  • Late Smt Maya Devi
  • Late Shri Baldev Raj Ahuja
  • Late Shri Shyam Singh
  • Late Shri Mukut Bihari Agrawal
  • Late Shri Kamal Kumar Tandon
  • Late Smt Ritu Kohli
  • Late Shri  Shiv Nath Gupta
  • Late Shri Shiv kumar Agrawal
  • Late Shri Devi Saran
  • Late Smt Mahinder Bajaj
  • Late Smt Dhanwati Rastogi
  • Late Shri Yogesh Kumar Nagpal
  • Late Shri Sukhdev Singh
  • Late Smt Preetam Kaur Ahuja
  • Late Shri Vimal Chand Jain
  • Late Smt Gyatri Devi
  • Late Shri Jogendra Singh
  • Late Shri Ram Swaroop Bhatia
  • Late Smt Krishna Devi
  • Late Smt Shiv Rani
  • Late Shri J P Singhal
  • Late Shri K L  Sikka
  • Late Shri  Bal Krishna Kohli
  • Late Shri Harbans Lal Dhingra
  • Late Smt Ishwar Devi
  • Late Shri Ramavtar  Agrawal
  • Late Smt Shanti Devi
  • Late Smt Maya Devi
  • Late Shri Shyam Sunder Kohli
  • Late Shri Rishi Ram Goyal
  • Late Smt Santosh Agrawal