Eye Donors (2013-2014)

  • Late Smt Savitri Devi
  • Late Smt Phool Wati Devi
  • Late Smt Rani Devi Mehrotra
  • Late Smt Shanti Devi
  • Late Smt Morni Bai
  • Late Shri Sardar Dhyan  Singh
  • Late Shri Sardar Bhupendra Singh
  • Late Smt Sarojni Devi
  • Late Smt Santosh Jain
  • Late Smt Parmo Deci
  • Late Smt Asha Rani
  • Late Smt Sumitra Devi
  • Late Smt Radha Rani Gupta
  • Late Smt Vishan Kaur
  • Late Shri Babbu Pal Singh
  • Late Smt Indra Devi
  • Late Shri Jagdish Saran Agrawal
  • Late Shri Girish Chand Shrivastav
  • Late Shri Depty Lal Jain
  • Late Shri Radhey Shyam Sharma
  • Late Shri Sateesh Chandra Gupta
  • Late Smt   Rama Bharti
  • Late Smt Rama Agrawal
  • Late Shri Seeta Ram Arora
  • Late Shri R P Sharma
  • Late Smt Anandi Devi
  • Late Shri Virendra Kumar
  • Late Smt Rakhi Agrawal
  • Late Shri Vijendra pal Rastogi
  • Late Smt Prem Wati
  • Late Smt Nutan Agrawal
  • Late Shri Gopal Krishna Singhal
  • Late Shri Chandra Prakash Chadda
  • Late Shri Sanjeev Kumar Rasik
  • Late Shri Narendra Narang
  • Late Shri Ram Kumar  Agrawal
  • Late Shri Subhash Chandra Vidyarthi
  • Late Smt Vimla Rani Dhingra
  • Late Shri Shiv Kumar Rastogi
  • Late Smt Manisha Jain
  • Late Smt Sonika Verma
  • Late Shri Arvind Kumar Manglik
  • Late Shri Anil Mohan Mishra
  • Late Shri Mohan Lal Bajaj
  • Late Smt Krishna Wanti Maggoo
  • Late Shri Vishnu Hari
  • Late Smt Rani Khaneja
  • Late Smt Nirmla Kohli

  • Late Shri Bhagwan Prasad Bajpai ji
  • Late Shri Manohar Lal Ahuja
  • Late Smt Soni Agrawal
  • Late Smt Shashi kohli
  • Late Shri Tilak Raj Bhatia
  • Late Shri Mahesh Khanna
  • Late Shri Kapil Jain
  • Late Shri Charan Singh
  • Late Smt Shobha Rani Agrawal
  • Late Smt Prabha Wati
  • Late Shri Deshraj Sikka
  • Late Smt Kanta Arora
  • Late Shri Mahesh Chand Arya
  • Late Smt Indra Jeet Kaur
  • Late Shri Anuj Agrawal
  • Late Shri Deepak Sharma
  • Late Smt Madhubala Gupta
  • Late Shri Kailash Chand Bhatia
  • Late Shri Anil kumar Sharma
  • Late Smr   Saraswati Gupta
  • Late Smt Shashi Rastogi
  • Late Shri Ram Bhaj
  • Late Smt Swaran Kaur
  • Late Shri Jai Singh Verma
  • Late Smt Mithlesh Kumari
  • Late Shri Rajnish Jain
  • Late Shri Vedprakash Bhatia
  • Late Shri Khairati Lal Soni
  • Late Shri Gurcharan Singh Sachdeva
  • Late Shri Suraj Lal Jain
  • Late Shri Jai prakash Shukla
  • Late Shri Shudir Gupta
  • Late Smt Vidhya Devi
  • Late Smt Santosh Rani
  • Late Shri R K Rawat
  • Late Shri Lalit Kumar Sabberwal
  • Late Smt Roop Rani Malhotra
  • Late Shri Sardar Mahendra Singh
  • Late Smt Santosh Kumari
  • Late Shri Madan Gopal Arora
  • Late Shri Devendra Pal Singh
  • Late Shri Asha Ram Jain
  • Late Shri Lala Ram Kripal Gupta
  • Late Smt Kavita Sethi
  • Late Smt Ratna Goel
  • Late Smt Suman Sachdeva
  • Late Smt Savitri Devi
  • Late Smt Seema Sikka
  • Late Shri Jawahar Lal Jain